Dotacje

Dziękujemy, że tu zaglądasz

Nasza działalność opiera się przede wszystkim na dobrowolnych dotacjach. Poniżej znajdziesz wszelkie informacje niezbędne do przekazania nam wsparcia finansowego. Każda dotacja przeznaczona na naszą Fundację zostanie wykorzystana w całości zgodnie z celem określonym przez donora lub jeśli takie przeznaczenie nie zostanie określone, w całości przeznaczymy ją na działalność statutową Fundacji.
Proszę określ w opisie przelewu cel dotacji, lub po prostu napisz „dotacja na cele statutowe”.
Dziękujemy Ci serdecznie.

Nasze dane adresowe
Fundacja Viva Kultura
ul. Czajewicza 5/7/42
05-500 Piaseczno

Konta Bankowe:
Konto PLN
Millennium SA PL 98 1160 2202 0000 0000 2767 1394
Kod SWIFT BIGPLPW
Nazwa Banku: Bank Millennium S.A.
Adres Banku: 
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

USD Account
IBAN PL  39 1160 2202 0000 0000 2767 2262
Kod SWIFT: BIGPLPW
Bank: Bank Millennium S.A.
Bank address: 
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Kontakt w razie potrzeby do Fundacji: 
+48 601770849
e-mail: info@vivakultura.pl

Cele i zasady działania Fundacji Viva Kultura

Fundacja Viva Kultura jest organizatorem największych festiwali i happeningów promujących starożytną kulturę, sztukę i filozofię Indii w Polsce oraz poza jej granicami. Kultura i sztuka są nośnikami, poprzez które promujemy uniwersalne wartości pozytywie kształtujące zarówno jednostki jak i społeczeństwa. Więcej informacji o tym, co robimy oraz wyciąg z naszego statutu znajdziesz w zakładce „FUNDACJA”