Zgłoszenia na scenę muzyczną Viva Kultura 2020

Uruchomiamy proces przyjmowania zgłoszeń, na koncerty przed publicznością Sceny muzycznej Viva Kultura w trakcie Festiwalu Pol’and’Rock 2020 w Kostrzynie nad Odrą.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2020 roku. Rozpatrujemy jedynie kompletne zgłoszenia przysłane drogą e-mailową na adres info@vivakultura.pl zgodne ze wzorem znajdującym się w załączniku do poniższej informacji. 

Przysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu funkcjonowania Sceny Viva Kultura, będącego integralną częścią zgłoszenia.

Organizator Sceny Viva Kultura – Fundacja Viva Kultura poinformuje drogą mailową wszystkich zainteresowanych (pisząc na adres zwrotny zgłoszenia) o przyjęciu zgłoszenia.

Oficjalne ogłoszenie wyłonionych do line-upu zespołów spośród nadesłanych zgłoszeń nastąpi 01.06.2020 roku.