Wolontariusze Fundacji Viva Kultura z Ukrainy i Rosji.

Festiwal Indii to ponad 200 wolontariuszy z których większość pochodzi z Ukrainy i Rosji. Ubolewamy nad tym, że globalna polityka ostatecznie najciężej odbija się na życiu takich właśnie ludzi. Tak zwany zwykły (choć wszyscy jesteśmy niezwykłymi) człowiek nie dąży i nie wszczyna wojny, niestety jednak to on ponosi w niej najwięcej strat.

Obecnie jesteśmy w stałym kontakcie z wolontariuszami z Ukrainy, którzy chronią się od latających nad ich głowami pocisków lub też opuszczają swoje miejsce zamieszkania w celu ochrony życia. Podtrzymujemy również na duchu wolontariuszy z Rosji, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Niestety decyzje władz, na które nie mieli żadnego wpływu, tworzą często falę nienawiści do nich jako narodu. Wspierajmy czynem (jeśli mamy taką możliwość) i duchem zarówno Ukraińców jak i Rosjan, ponieważ oba te narody znalazły się obecnie w bardzo trudnej sytuacji.

Wyciągając lekcję ze współczesnej historii mamy nadzieję, że ten konflikt niebawem się zakończy i ludzie będą mogli bez bezpośredniego zagrożenia życia zacząć układać swoją rzeczywistość w nowej sytuacji.

Mamy również nadzieję, że będziemy mogli zaprosić naszych wolontariuszy z tych krajów na tegoroczny sezon Festiwalu Indii nad Bałtyk. Z pewnością będzie to dla nich niezwykła okazja do oddechu po tym co się obecnie dzieje.