Pomoc uchodźcom

W związku z przebiegiem sytuacji za naszą wschodnią granicą rozpoczęliśmy proces pomocy napływającym do Polski uchodźcom. Pomagamy w znalezieniu schronienia oraz wspieramy potrzebujących pomocą finansową.